pozadí vršek
HUDERA a SYN VÝROBA UZENIN CATERING

Historie

Vojtěch Hudera se vyučil řeznicko-uzenářskému řemeslu ve Vlašimi u Antonína Dýrky v letech 1907-1909. Poté nastoupil k panu Václavu Kanderálovi a posléze do obchodu pana Bedřicha Šmakala. Později si společně s Františkem Neradem otevřeli kantýnu na stavbě na Ořechovce a po skončení stavby si založil řeznický obchod ve Střešovicích čp. 42 u pana Tausiga. Později si ve Střešovicích zakoupil vlastní dům čp. 17 a i zde začal provozovat řeznicko-uzenářské řemeslo. (dnešní sídlo firmy Hudera a syn).Vojtěch Hudera byl rovněž velmi činný ve veřejném životě. Byl předsedou správní rady Břevnovské záložny, předsedou Živnostenské strany a člen Městské rady obce Pražské. Dále se stal předsedou ústředních jatek v Holešovicích a předsedou pražské Jednoty řezníků a uzenářů. V roce 1941 byl zatčen nacisty a tři roky strávil v koncentračním táboře v Gribu. Po válce byl jmenován předsedou Jednoty řezníků a uzenářů pro Čechy a Moravu a předsedou Svazu řeznicko-uzenářských družstev pro Čechy a Moravu. Dále se stal předsedou zkušební komise mistrovské školy řeznicko-uzenářské a místopředsedou Ústředního svazu čs. řemesla v Praze. Po únoru 1948 byl z této funkce odvolán a v listopadu 1948 mu byly znárodněny jeho živnosti: živnost řeznická a uzenářská a živnost ryby, drůbež a zvěřina. Na to byl přidělen do obchodu se zvěřinou a rybami a později mu práce v oboru byla znemožněna. Mezitím jeho syn Jaroslav nastoupil do funkce vedoucího obchodu Masna v Praze Břevnově na Bělohorské 74 a potřeboval schopného bourače masa, a tak tam jeho otec v 78 letech nastoupil. V závěru svého života se tedy opět věnoval řemeslu, kterému zasvětil celý svůj život. Později se Jaroslav stal vedoucím výrobny uzenin firmy Pramen Maso Praha ve Střešovicích ve ,,svém' domě, který ale nechávalo OPBH chátrat a výrobna byla v roce 1978 zrušena. Jaroslav poté pokračoval jako vedoucí výroben  firmy Pramen Maso Praha na Tylově náměstí a ve Vysočanech až do roku 1990. Mezitím již v oboru začal pracovat i syn Tomáš, který měl vystudovanou střední průmyslovou školu technologie masa a tak v roce 1990 padlo rozhodnutí obnovit tradici rodinné firmy.© 2008 - 2023 HUDERA a SYN, webdesign eLoading